Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Oczekiwania studentów i absolwentów względem Politechniki Opolskiej - edycja 2023

Witamy serdecznie,

jako Politechnika Opolska chcemy poznać Wasze oczekiwania względem Uczelni w zakresie budowania i rozwoju kariery zawodowej, ale również w aspekcie aktualnej oceny Uczelni i studiowania.

Badanie jest w pełni anonimowe, a uzyskane wyniki posłużą do przygotowania zbiorczego opracowania. Wypełnienie ankiety zajmie tylko kilka minut.

Metryczka
(To pytanie jest wymagane)
Płeć
(To pytanie jest wymagane)
Status
(To pytanie jest wymagane)
Wydział
(To pytanie jest wymagane)
Wybierz kierunek:
(To pytanie jest wymagane)
Wybierz kierunek:
(To pytanie jest wymagane)
Wybierz kierunek:
(To pytanie jest wymagane)
Wybierz kierunek:
(To pytanie jest wymagane)
Wybierz kierunek:
(To pytanie jest wymagane)
Wybierz kierunek:
(To pytanie jest wymagane)
Stopień studiów:
(To pytanie jest wymagane)
Forma studiów
Zatrudnienie
(To pytanie jest wymagane)
Czy aktualnie jesteś gdzieś zatrudniony/a?
(To pytanie jest wymagane)
Na jakiej podstawie jesteś zatrudniony/a?
(To pytanie jest wymagane)
Czy branża, w której pracujesz pokrywa się z Twoim wykształceniem?
(To pytanie jest wymagane)
W jakiej branży pracujesz?
(To pytanie jest wymagane)
W jakim województwie pracujesz?
(To pytanie jest wymagane)
Wysokość zarobków miesięcznie brutto?
Ocena Uczelni
(To pytanie jest wymagane)
Jakie, Pana/Pani zdaniem, są mocne strony Politechniki Opolskiej?
Można wskazać dowolną ilość odpowiedzi.
(To pytanie jest wymagane)
Jakie zmiany powinna wprowadzić Politechnika Opolska w celu zwiększenia szansy jej Studentów i Absolwentów na znalezienie zatrudnienia?
Można wybrać kilka odpowiedzi.
Twój komentarz

Możesz pozostawić inne propozycje na zwiększenie szansy Studentów i Absolwentów Politechniki Opolskiej na znalezienie zatrudnienia

(To pytanie jest wymagane)

Obsługa wybranych jednostek Politechniki Opolskiej.
Jak oceniasz:

obsługę BOS?
obsługę COS?
obsługę Akademickiego Biura Karier (ABK)?
obsługę w Bibliotece Głównej?
obsługę w bibliotece wydziałowej?
zasoby DRUKOWANE biblioteki?
zasoby ELEKTRONICZNE biblioteki?
wsparcie systemu informatycznego USOS w obsłudze studenta (USOS)?
wsparcie aplikacji USOS w obsłudze studenta?
(To pytanie jest wymagane)
Dlaczego oceniasz średnio, źle lub bardzo źle obsługę BOS?
(To pytanie jest wymagane)
Dlaczego oceniasz średnio, źle lub bardzo źle obsługę COS?
(To pytanie jest wymagane)
Dlaczego oceniasz średnio, źle lub bardzo źle obsługę Akademickiego Biura Karier (ABK)?
(To pytanie jest wymagane)
Dlaczego oceniasz średnio, źle lub bardzo źle obsługę w Bibliotece Głównej?
(To pytanie jest wymagane)
Dlaczego oceniasz średnio, źle lub bardzo źle obsługę w bibliotece wydziałowej?
(To pytanie jest wymagane)
Dlaczego oceniasz średnio, źle lub bardzo źle zasoby DRUKOWANE biblioteki?
(To pytanie jest wymagane)
Dlaczego oceniasz średnio, źle lub bardzo źle zasoby ELEKTRONICZNE biblioteki?
(To pytanie jest wymagane)
Dlaczego oceniasz śrdnio, źle lub bardzo źle wsparcie systemu informatycznego USOS w obsłudze studenta (USOS)?
(To pytanie jest wymagane)
Dlaczego oceniasz średnio, źle lub bardzo źle wsparcie aplikacji USOS w obsłudze studenta?
Jeśli chcesz dodać coś do odpowiedzi z pytania dotyczącego obsługi wybranych jednostek Politechniki Opolskiej, możesz zrobić to tutaj.
(To pytanie jest wymagane)
Czy korzystasz lub korzystałeś/aś z Portalu praca ABK (https://abk.po.opole.pl/portal/)? 
(To pytanie jest wymagane)
Z jakiego powodu nie korzystasz / nie korzystałeś/aś z Portalu praca ABK?
(To pytanie jest wymagane)
Czy aplikowałeś na ofertę/y pracy, staży lub praktyk przez Portal praca Akademickiego Biura Karier?
(To pytanie jest wymagane)
Czy udało Ci się nawiązać współpracę z Pracodawcą poprzez Portal praca Akademickiego Biura Karier?
(To pytanie jest wymagane)
Czy funkcje dostępne na Portalu praca Akademickiego Biura Karier należałoby rozszerzyć o dodatkowe? 
(To pytanie jest wymagane)
Jakie dodatkowe funkcje mogą być przydatne?
(To pytanie jest wymagane)

Dodatkowe możliwości i wsparcie.
Jak oceniasz:

możliwość uczestniczenia w programie Erasmus +?
możliwość zdobywania doświadczeń zawodowych jako część studiowania?
wsparcie finansowe ze strony Uczelni?
działalność samorządu studenckiego?
działalność kół naukowych?
działalność organizacji studenckich (np. AZS)?
aktywności społeczne organizowane przez Uczelnię?
(To pytanie jest wymagane)
Dlaczego oceniasz średnio, źle lub bardzo źle możliwość uczestniczenia w programie Erasmus +?
(To pytanie jest wymagane)
Dlaczego oceniasz średnio, źle lub bardzo źle możliwość zdobywania doświadczeń zawodowych jako część studiowania?
(To pytanie jest wymagane)
Dlaczego oceniasz średnio, źle lub bardzo źle wsparcie finansowe ze strony Uczelni?
(To pytanie jest wymagane)
Dlaczego oceniasz średnio, źle lub bardzo źle działalność samorządu studenckiego?
(To pytanie jest wymagane)
Dlaczego oceniasz średnio, źle lub bardzo źle działalność kół naukowych?
 
(To pytanie jest wymagane)
Dlaczego oceniasz średnio, źle lub bardzo źle działalność organizacji studenckich (np. AZS)?
 
(To pytanie jest wymagane)
Dlaczego oceniasz średnio, źle lub bardzo źle aktywności społeczne organizowane przez Uczelnię?
Jeśli chcesz dodać coś do odpowiedzi z pytania dotyczącego dodatkowych możliwości i wsparcia, możesz zrobić to tutaj.
(To pytanie jest wymagane)
Organizacja procesu dydaktycznego.
Jak oceniasz:
organizację planu zajęć?
dostęp do informacji o zajęciach odwołanych/przeniesionych?
platformę moodle?
(To pytanie jest wymagane)
Dlaczego oceniasz średnio, źle lub bardzo źle organizację planu zajęć?
(To pytanie jest wymagane)
Dlaczego oceniasz średnio, źle lub bardzo źle dostęp do informacji o zajęciach odwołanych/przeniesionych?
(To pytanie jest wymagane)
Dlaczego oceniasz średnio, źle lub bardzo źle platformę moodle?
Jeśli chcesz dodać coś do odpowiedzi z pytania dotyczącego organizacji procesu dydaktycznego, możesz zrobić to tutaj.