Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Zgłoszenie na szkolenie "Wideomarketing - buduj społeczność, przyciągaj klientów", 07.12.2023

Wypełniając niniejszą ankietę wyrażasz chęć uczestnictwa w szkoleniu pt. "Wideomarketing - buduj społeczność, przyciągaj klientów", które planowane jest na 07 grudnia 2023 r., godz. 16:00-17:30 w ramach inicjatywy Baza Rozwojowa Politechniki Opolskiej. 
(To pytanie jest wymagane)
Tytuł
(To pytanie jest wymagane)
Imię
(To pytanie jest wymagane)
Nazwisko
(To pytanie jest wymagane)
Adres e-mail
(To pytanie jest wymagane)
Telefon kontaktowy
(To pytanie jest wymagane)
Wydział
(To pytanie jest wymagane)
Wybierz kierunek
(To pytanie jest wymagane)
Wybierz kierunek
(To pytanie jest wymagane)
Wybierz kierunek
(To pytanie jest wymagane)
Wybierz kierunek
(To pytanie jest wymagane)
Wybierz kierunek
(To pytanie jest wymagane)
Wybierz kierunek
(To pytanie jest wymagane)
Wybierz kierunek
(To pytanie jest wymagane)
Stopień studiów
(To pytanie jest wymagane)
Semestr
(To pytanie jest wymagane)
Skąd dowiedziałaś/eś się o szkoleniu? 
(To pytanie jest wymagane)
W związku z przystąpieniem do szkolenia  organizowanego przez Akademickie Biuro Karier: 
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w szkoleniu. 
(To pytanie jest wymagane)
Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji z Akademickiego Biura Karier Politechniki Opolskiej w postaci newslettera (m.in. oferty, zaproszenia na wydarzenia). Przekazanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym ma charakter dobrowolny i odbywa się na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.),  w związku z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Politechnika Opolska w Opolu, 45-758, ul. Prószkowska 76. Inspektor ochrony danych dostępny jest pod adresem e-mail: iod@po.edu.pl. Uczestnik Gry ma w każdej chwili prawo dostępu do swoich danych,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, poprzez kontakt: telefoniczny, za pośrednictwem Akademickiego Biura Karier Politechniki Opolskiej, pod numerem (77) 449 81 70, (77) 449 81 35 lub w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: abk@po.edu.pl. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wyrażam zgodę na otrzymanie zaproszenia do udziału w Badaniu Losów Zawodowych Absolwentów Politechniki Opolskiej.

Badanie Zawodowe Losów Absolwentów jest cykliczną ankietyzacją absolwentów uczelni wyższych, która ma na celu monitorowanie sytuacji absolwentów na rynku pracy.

Każdy wypełniający ankietę zachowuje anonimowość, a udzielone odpowiedzi wykorzystywane są wyłącznie do zbiorczych zestawień i analiz statystycznych.

Przekazanie danych osobowych przez Absolwenta ma charakter dobrowolny i odbywa się na podst. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Politechnika Opolska z siedzibą w 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76. Inspektor ochrony danych dostępny jest pod adresem iod@po.opole.pl Absolwent ma w każdej chwili prawo dostępu do swoich danych,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania poprzez kontakt:

  1. telefoniczny, za pośrednictwem Akademickiego Biura Karier Politechniki Opolskiej pod numerem (77) 449 81 70 ,
  2. w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej abk@po.opole.pl.

Na podstawie zgody Politechnika Opolska będzie przekazywać Absolwentom zaproszenia do udziału i informacje o: ofertach pracy, staży zawodowych, ogólnodostępnych wykładach otwartych, szkoleniach i warsztatach realizowanych przez jednostki Uczelni oraz Instytucje współpracujące z Politechniką Opolską; aktualnej ofercie studiów podyplomowych; badaniu losów zawodowych absolwentów.

Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody przez Absolwenta. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

(To pytanie jest wymagane)
Zgoda na rozpowszechnienie wizerunku zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1231).
W przypadku braku zgody uczestnictwo w szkoleniu będzie niemożliwe.